Microsoft Word har förbättrats för att anpassa sig till nya arbetssätt: online- och samverkande. Ladda ner nu och njut av dess många fördelar. Uppdaterad: 2019-04-23

Dela och samarbeta

Microsoft Word är avsedd för lagarbete och därigenom dela ett dokument med kollegor för att diskutera, redigera och skapa text tillsammans men där administratören kan övervaka de förändringar och ångra vad det tar.

Enkelt och lätt

Microsoft Word är det mest populära textprocessor av världen av två skäl: det är enkelt och det är lätt att använda. Skriva i Word är mycket enkel: välj bara en standardtextdesign och börja utarbeta eller gå att byta stilar eller titlar och stycken som det håller på att slutföra den skriftliga idén. Nu kan du även redigera dokument i PDF-format som en infödd Word-fil.

Professionell och elegant

Microsoft Word innehåller alternativ, verktyg och inställningar för att uppnå en god professionell och elegant text eftersom folk inte bara bryr sig om innehållet utan också presentationen. Förutom den traditionella verktygs WordArt, det finns avancerade manipulation och layoutalternativ om fördelningen av texten, och multimedia element är tillåtna. Uppnå en professionell och elegant dokument lätt.